• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Odkryj kulturę japońską

Studnie są w stanie być różne, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym obszarze. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały należycie rzeczową wydajność, a na terenie działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie muszą posiadać dobrą głębokość, żeby rury osłonowe i filtracyjne znalazły się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z pierścieni betonowych lub z tworzywa sztucznego – sprawdź studnie głębinowe poznań. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, szczegół pompy z przyłączem wodociągowym i zawory sprzyjające do zamykania przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia właściwego ciśnienia w instalacji domowej i poboru odpowiedniej ilości wody.

1. Otwórz link

2. Przejrzyj

Odkrywanie Tajlandii: Poza turystycznymi ścieżkami

Categories: Turystyka

Comments are closed.